Arkivalier Onlines folketællinger

€€ Mangler hos AO

 FT1787  Opdateret 05.04.2014

 FT1801  Opdateret 05.04.2014

 FT1834  Opdateret 05.04.2014

 FT1840  Opdateret 05.04.2014

 FT1845  Opdateret 05.04.2014

 FT1850

 FT1855

 FT1860  Opdateret 05.04.2014

 FT1870

 FT1880

 FT1890

 FT1901  Opdateret 05.04.2014

 FT1906  Opdateret 05.04.2014

 FT1911

 FT1916

 FT1921  Opdateret 16.08.2014

 FT1925  Opdateret 11.08.2014

 FT1930  Opdateret 09.08.2014

Folketælling EP  Opdateret 09.08.2014

Andre Arkivalier

BS er enkelt protokoller, EP gruppe af protokoller
Principielt burde der være det samme i begge, men jeg tvivler.

Fødselsstiftelsen BS EP  Opdateret 04.04.2014

Københavnske skifter BS EP  Opdateret 07.08.2014

Ægteskabsbog København BS EP  Opdateret 07.08.2014

Realregistre BS EP  Opdateret 04.04.2014

Tingbøger BS EP  Opdateret 07.08.2014

Skøde- og Panteprotokoller BS EP  Opdateret 06.08.2014

Amts Arkiver BS EP  Opdateret 08.08.2014

Herredsfoged Arkiver BS EP  Opdateret 06.08.2014

Lægdsruller BS EP  Opdateret 07.08.2014

Krigen 1864 BS EP  Opdateret 06.08.2014

Medaljer 1848-1850, 1864 BS EP  Opdateret 06.08.2014

Sønderjyske Personregistre BS EP  Opdateret 07.08.2014

Tønder Købstads Arkiv BS EP  Opdateret 04.04.2014

Chr. 5's Markbøger BS EP  Registratur søgbar PDF  Opdateret 02.07.2014