Den "Jyske" Kirkebog

Jeg har lavet en online registratur over Danske kirkebøger,
som opdateres frem til DNK (Den nye kirkebog), dvs 2002-2003.
Derudover er der links til kirkebøgerne hos Arkivalier Online og FamilySearch.

DIS medlemmer bør ikke anvende denne hjemmeside da den er gratis.

 Den Nørrejyske Registratur Sognehistorie

24.129 kirkebøger i 1.233 sogne, heraf 898 opdateret til DNK, og 20.393 links

 Den Sønderjyske Registratur Sognehistorie

2.673 kirkebøger i 118 sogne, heraf 115 opdateret til DNK, og 0 links

 Den Fynske Registratur Sognehistorie

5.127 kirkebøger i 248 sogne, heraf 245 opdateret til DNK, og 3.147 links

 Den Sjællandske Registratur Sognehistorie

20.142 kirkebøger i 803 sogne, heraf 645 opdateret til DNK, og 16.645 links

 Oversigt over kirkebøger før 1891

 Arkivalier Onlines nye Viewer

 Diverse hjælpemidler

 Vort Sogns Historie

 Digitaliserede bøger

 Som kilder har jeg anvendt:

Filmningscenterets kataloger, Arkivalier Online, Sogn Herred Amt fra DIS, Skufferne i Viborg, Krabsen,
Sogn, herred - kirkebøgerne på statens arkiver fra Slægten, Arkivregistraturer ca. 1970 LAK og LAO,
Lov- og Ministerialtidende, Statistisk årbog, Trap Danmark, Troværdige kilder på nettet, Daisy.

Der er uden tvivl fejl, så hvis en sådan findes eller der er uddybende oplysninger så kan jeg kontaktes på mail.

john.w.nielsen@mail.tele.dk

Opdateret 28 marts 2015.