Bøger efterlyses

Den "Jyske" Kirkebog

Jeg har lavet en online registratur over Danske kirkebøger,
som opdateres frem til DNK (Den nye kirkebog), dvs 2002-2003.
Derudover er der links til et indeks til kirkebogen.
Bemærk at jeg kun har lavet registraturen, mens mine links fører til andres arbejde.

Til de DIS medlemmer som har udtrykt bekymring over at bruge hjemmesider uden at betale.
I behøver ikke at have dårlig samvittighed, hjemmesiden er gratis for alle.

 Den Nørrejyske Registratur Sognehistorie

23.961 kirkebøger i 1.233 sogne, heraf 892 opdateret til DNK, og 9.351 links

 Den Sønderjyske Registratur Sognehistorie

2.671 kirkebøger i 118 sogne, heraf 115 opdateret til DNK, og 246 links

 Den Fynske Registratur Sognehistorie

5.032 kirkebøger i 248 sogne, heraf 245 opdateret til DNK, og 1.416 links

 Den Sjællandske Registratur Sognehistorie

20.119 kirkebøger i 803 sogne, heraf 645 opdateret til DNK, og 5.440 links

 Oversigt over kirkebøger før 1891

 Arkivalier Onlines nye Viewer

 Diverse hjælpemidler

 Vort Sogns Historie

 Digitaliserede bøger

 Som kilder har jeg anvendt:

Filmningscenterets kataloger, Arkivalier Online, Sogn Herred Amt fra DIS, Skufferne i Viborg, Krabsen,
Sogn, herred - kirkebøgerne på statens arkiver fra Slægten, Arkivregistraturer ca. 1970 LAK og LAO,
Lov- og Ministerialtidende, Statistisk årbog, Trap Danmark, Troværdige kilder på nettet, Daisy.

Der er uden tvivl fejl, så hvis en sådan findes eller der er uddybende oplysninger så kan jeg kontaktes på mail.

john.w.nielsen@mail.tele.dk

Opdateret 22 april 2014.